• Hotărâre 594/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 594/2022 privind trecerea unei suprafețe de 3,95 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

  • Hotărâre 608/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 608/2022 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

  • Hotărâre 607/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce va avea loc la București în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022