• Hotărâre 609/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli și a devizului estimativ aferente organizării și desfășurării în România a Conferinței internaționale cu tema „Războaiele de independență, diplomație și societate. Noi perspective și abordări ale Problemei Orientale 1875-1878”, în perioada 8-11 mai 2022, București

 • Hotărâre 583/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2022 privind transmiterea unei părți din imobilul 706, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 175/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 175/2022 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Ordin 55/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 55/2022 privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție pe perioadă determinată în unități ale Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 610/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2022 privind recunoașterea Asociației Tehnopol Galați ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 560/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

 • Ordonanță de urgență 59/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor