• Anexă din 26.04.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 686/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2022, din 26.04.2021

 • Ordin 686/2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 686/2021 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 1 mai 2021-30 aprilie 2022

 • Ordin 292/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 292/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Hotărâre 457/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2021 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 445/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Brașov, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Hotărâre 444/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2021 privind acceptarea de către statul român a unei donații de bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Leafield Logistics & Technical Services Limited și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri

 • Hotărâre 443/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2021 privind transmiterea unei părți dintr-un bun imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu