• Anexă din 05.05.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.322/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public, din 05.05.2022

 • Decizie 39/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 39/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 lit. h) și ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 611/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 1322/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1322/2022 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public

 • Ordin 71/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 71/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 187/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale

 • Ordonanță de urgență 60/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative