• Decizie 16/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 16/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 6.226/118/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Decizie 8/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 8/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. a) și ale art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Decizie 586/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 586/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

 • Ordin 1258/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1258/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 din Ordinul ministrului sănătății nr. 476/2017 privind organizarea și funcționarea structurilor care acordă asistență medicală și îngrijirea bolnavilor cu arsuri

 • Procedură din 30.03.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate, din 30.03.2022

 • Ordin 493/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”