• Ordin 635/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 635/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 4.003/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM în vederea realizării de procese de dezvoltare a unor modele conceptuale inovative în domeniile de specializare inteligentă, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020

 • Decizie 30/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 30/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

 • Ordin 648/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 648/2022 privind acordarea titlului de parc industrial Societății VGP ZONE BRAȘOV – S.R.L.

 • Ordin 1250/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1250/2022 pentru reorganizarea Institutului Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” București