• Hotărâre 614/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării

 • Ordin 470/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 470/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A.

 • Ordin 69/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 69/2022 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare

 • Hotărâre 600/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Decret 779/2022, Președintele României

  Decretul nr. 779/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022

 • Acord din 11.02.2022, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, din 11.02.2022

 • Lege 129/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022