• Decizie 9/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 9/2022

 • Hotărâre 70/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 70/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește sfera activelor și investițiilor eligibile, structura portofoliului și cerințele de diversificare, împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor și în ceea ce privește cerințele referitoare la autorizarea, politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung – COM(2021) 722 final

 • Hotărâre 71/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 71/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informațiile puse la dispoziția publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru piețele de capital și pentru durabilitate – COM(2021) 723 final

 • Hotărâre 72/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 72/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce privește instituirea și funcționarea punctului unic de acces european – COM(2021) 724 final

 • Hotărâre 73/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 73/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce privește instituirea și funcționarea punctului unic de acces european – COM(2021) 725 final

 • Hotărâre 74/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 74/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile) – COM(2022) 46 final

 • Hotărâre 75/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 75/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Droguri a Uniunii Europene – COM(2022) 18 final

 • Hotărâre 76/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 76/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind ambalarea și etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 – COM(2022) 76 final

 • Ordin 855/2022, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 855/2022 pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2624 (2022)

 • Ordin 1260/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1260/2022 pentru modificarea pct. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Rezoluție 2624/2022, Consiliul de Securitate O.N.U.

  Rezoluția 2624 (2022) adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 898-a reuniuni, la 28 februarie 2022