• Hotărâre 588/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Convenție din 03.05.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Convenția-cadru de aderare a instituțiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare silită, din 03.05.2022

 • Procedură din 03.05.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță către instituțiile de credit a actelor de executare silită, precum și condițiile în care aceasta se realizează, din 03.05.2022

 • Ordin 878/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora

 • Ordin 697/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 697/2022 pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanție neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operațional „Inițiativa pentru IMM”

 • Hotărâre 613/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2022 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor suprafețe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”