• Ghid din 10.05.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, din 10.05.2022

 • Acord din 04.04.2021, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, din 04.04.2021

 • Decret 781/2022, Președintele României

  Decretul nr. 781/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

 • Hotărâre 67/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 67/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme – COM(2021) 762 final

 • Hotărâre 68/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 68/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce privește includerea unor cerințe de stabilitate îmbunătățite și alinierea directivei la cerințele de stabilitate definite de Organizația Maritimă Internațională – COM(2022) 53 final

 • Hotărâre 69/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 69/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE și 2009/65/CE în ceea ce privește dispozițiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar și de custodie și inițierea de împrumuturi de către fondurile de investiții alternative – COM(2021) 721 final

 • Hotărâre 77/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 77/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 – COM(2022) 57 final

 • Hotărâre 78/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 78/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 și de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor naționale – COM(2021) 776 final

 • Hotărâre 79/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 79/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare și asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte – COM(2022) 89 final

 • Hotărâre 80/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 80/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce privește prelungirea competenței conferite Comisiei pentru a adopta acte delegate – COM(2022) 113 final

 • Lege 131/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

 • Ordin 999/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local

 • Regulament 9/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 9/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013