• Circulară 11/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 11/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României

 • Hotărâre 39/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 39/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

 • Hotărâre 61/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal – COM(2021) 767 final

 • Hotărâre 62/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 62/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului – COM(2021) 803 final

 • Hotărâre 63/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 63/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităților fictive și de modificare a Directivei 2011/16/UE – COM(2021) 565 final

 • Hotărâre 64/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 64/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaționale în Uniune – COM(2021) 823 final

 • Hotărâre 65/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 65/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA – COM(2022) 39 final

 • Hotărâre 66/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce privește deciziile organizațiilor de standardizare europene privind standardele europene și documentele de standardizare europeană – COM(2022) 32 final

 • Ordin 4140/2022, Autoritatea Vamală Română

  Ordinul nr. 4140/2022 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalități vamale de punere în liberă circulație a benzinelor și motorinelor

 • Ordonanță de urgență 63/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia