• Reguli din 09.01.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021, din 09.01.2023

 • Ordin 29/2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 29/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021

 • Ordin 4184/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 4184/2022 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială IRD CERTIFICARE – S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 18/2023, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”

 • Ordin 1/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 1/2023 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizie 441/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 441/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, în interpretarea dată prin Decizia nr. 3 din 28 februarie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală