• Anexă din 05.05.2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-12 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 260/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, din 05.05.2022

 • Decizie 309/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2022 pentru eliberarea domnului Andrei Baciu din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 308/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Nagy din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

 • Decizie 307/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2022 privind eliberarea domnului Vasile-Cristian Roman din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 52/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 52/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decret 787/2022, Președintele României

  Decretul nr. 787/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 786/2022, Președintele României

  Decretul nr. 786/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 785/2022, Președintele României

  Decretul nr. 785/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 784/2022, Președintele României

  Decretul nr. 784/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 783/2022, Președintele României

  Decretul nr. 783/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Hotărâre 60/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI și 2009/948/JAI ale Consiliului și a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește digitalizarea cooperării judiciare – COM(2021) 760 final

 • Hotărâre 59/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare și a accesului la justiție în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială și penală și de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare – COM(2021) 759 final

 • Hotărâre 58/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații digitale în cazurile de terorism – COM(2021) 757 final

 • Hotărâre 57/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcționării echipelor comune de anchetă și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 – COM(2021) 756 final

 • Hotărâre 56/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării polițienești („Prum II”), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI și 2008/616/JAI ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 și 2019/818 ale Parlamentului European și ale Consiliului – COM(2021) 784 final

 • Hotărâre 55/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind schimbul de informații dintre autoritățile de aplicare a legii din statele membre și de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului – COM(2021) 782 final

 • Ordin 74/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 74/2022 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Ordin 20473/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20473/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenței nominale și a Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării cu atribuții pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare

 • Ordin 260/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 260/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate