• Instrucțiuni 1/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Instrucțiunea nr. 1/2022 pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

 • Ordin 73/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 73/2022 pentru modificarea Regulamentului privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice de către clienții finali mari, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2022

 • Hotărâre 5/2022, Banca Națională a României – BNR

  Hotărârea nr. 5/2022 privind radierea Societății FINANCE ONE IFN – S.A. din Registrul general și din Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare

 • Ordin 3685/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3685/2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației

 • Ordin 1146/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1146/2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

 • Ordin 903/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 903/2022 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 118/2021