• Raport 5689/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5689/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Socialist Român, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 4918/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4918/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului României Europene, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Decizie 9/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.428/90/2019, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 499/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 564/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Hotărâre 511/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2021 pentru completarea art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

 • Hotărâre 510/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

 • Ordonanță de urgență 37/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Ordonanță de urgență 36/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative