• Ordin 323/2022, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 323/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

 • Act din 13.05.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ, din 13.05.2022

 • Hotărâre 619/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2022 privind trecerea unei părți dintr-un imobil, în suprafață totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum și înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiții „Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – sector Centură Sud km 52+700 – km 100+900”

 • Hotărâre 615/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2022 privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 și 3169 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 82/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 82/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (6) și ale capitolului II „Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor” din anexa nr. V „Familia ocupațională de funcții bugetare «Justiție» și Curtea Constituțională” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 • Procedură din 29.04.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Procedura de lucru a Comisiei tehnice comune, din 29.04.2022

 • Ordin 4008/2022, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU

  Ordinul nr. 674/4.008/I.G./2022 pentru aprobarea componenței și a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare și aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

 • Ordin 674/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 674/4.008/I.G./2022 pentru aprobarea componenței și a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare și aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

 • Ordin 2681/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2681/2022 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poștală str. Buna Vestire 7, municipiul Iași, județul Iași, având codul LMI IS-II-m-B-03762

 • Hotărâre 617/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2022 privind acordarea cetățeniei române doamnei M.A.

 • Hotărâre 616/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2022 privind acordarea cetățeniei române doamnei D.M.