• Decizie 165/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 165/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 497/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și pentru închirierea unor spații din acest bun imobil

 • Hotărâre 515/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2021 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia

 • Decizie 301/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2021 privind numirea domnului Adrian-Constantin Dincă în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Ordin 349/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 349/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

 • Ordin 3744/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3744/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

 • Ordin 640/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 640/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale