• Hotărâre 612/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2022 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara”

 • Instrucțiuni din 03.05.2022, Consiliul Concurenței

  Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1 ) lit. a) și b) pentru contravențiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare, din 03.05.2022

 • Ordin 483/2022, Consiliul Concurenței

  Ordinul nr. 483/2022 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1 ) lit. a) și b) pentru contravențiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile interioare

 • Ordin 1113/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1113/2022 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019

 • Hotărâre 630/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2022 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină și motorină

 • Hotărâre 629/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Port Brăila – Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului”