• Hotărâre 1093/2006(r1), Guvernul României

  Hotărârea nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

 • Ordin 578/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 578/2021 privind stoparea și/sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate prin intermediul schemei de ajutor de minimis stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activități din cadrul priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, 7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România – Ungaria și prin intermediul schemei de ajutor de stat stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanțării priorităților de investiții 6/c – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural și 8/b – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice prin Programul Interreg V-A România – Ungaria

 • Ordin 3770/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3770/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.459/2020 privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2020-2021

 • Hotărâre 500/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2021 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea codului de clasificație și a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului