• Ordin 20346/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20346/2022 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Ordin 247/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.327/247/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Ordin 1327/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.327/247/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

 • Decizie 529/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 529/2022 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj INTERNATIONAL LINK INSURANCE BROKER – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali