• Decizie 127/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 127/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 alin. (1), (2) și (4) din Codul de procedură penală

 • Decizie 905/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 905/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei”, cuprinsă în art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Hotărâre 50/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 50/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Noua agendă privind consumatorii – Consolidarea rezilienței consumatorilor pentru o redresare durabilă – COM (2020) 696

 • Hotărâre 49/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 49/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Valorificarea la maximum a potențialului inovator al UE – Un plan de acțiune privind proprietatea intelectuală care să sprijine redresarea și reziliența UE – COM (2020) 760

 • Hotărâre 48/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 48/2021 pentru respingerea contestației domnului deputat Tanasă Dan

 • Decret 597/2021, Președintele României

  Decretul nr. 597/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19

 • Lege 131/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19