• Ordin 3779/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3779/2021 pentru instituirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal și modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

 • Ordin 500/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 500/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Raport 3291/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3291/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Ecologist Român, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Ordin 677/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 677/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.165/2020 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Decizie 302/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2021 privind numirea domnului chestor de poliție Benone-Marian Matei în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Române

 • Decizie 153/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 153/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 135 alin. (4) și ale art. 136 alin. (2) din Codul de procedură civilă