• Hotărâre 639/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii

 • Hotărâre 640/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2022 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național

 • Hotărâre 659/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2022 privind aprobarea acceptării pentru statul român, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a unei donații de măști faciale de uz medical, făcută de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., și darea în administrare a măștilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru constituirea ca stoc de urgență medicală

 • Ordin 56/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 56/2022 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești

 • Ordin 116/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 116/2022 pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 147/2020