• Cartă din 11.05.2021, Parlamentul României

  Carta albă a apărării din 11.05.2021

 • Hotărâre 28/2021, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2021 pentru aprobarea Cartei albe a apărării

 • Decizie 79/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 79/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 283 alin. (4) lit. m) din Codul de procedură penală

 • Decizie 76/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 76/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

 • Decizie 67/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 67/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 teza finală din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor

 • Ordin 100/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 100/2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de atestare a competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006