• Anexă din 28.12.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.560/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 1, Sibiu-Boița, din 28.12.2022 .

 • Hotărâre 1565/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1565/2022 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 539/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – secțiunea 5 Curtea de Argeș-Pitești, aflate pe raza localităților Bascov, Băiculești și Merișani din județul Argeș, precum și pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 539/2020

 • Hotărâre 1564/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Realizare pasaj rutier la intersecția DN 1 cu DN 73A (Predeal)”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 1594/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1594/2022 pentru modificarea nr. crt. 3.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2009 privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora

 • Hotărâre 1587/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1587/2022 privind închirierea unei părți din imobilul 301 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 1560/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu-Pitești” – Secțiunea 1, Sibiu-Boița