• Decizie 718/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 718/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1), ale art. 21 alin. (1) cât privește sintagmele „poate avea loc”, respectiv „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)”, ale art. 56 alin. (5), ale art. 282 alin. (1) teza finală și ale art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, ale art. 439 alin. (1) lit. j) din Codul penal, precum și ale art. 31 alin. (1) lit. d) teza a doua și ale art. 31^1 raportat la art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizie 622/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 622/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) și ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală

 • Decizie 621/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 621/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (5) din Codul penal

 • Decizie 560/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 560/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (3) și ale art. 66 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 152/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, ale art. 12 alin. (2) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale art. 252 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizie 449/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 449/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • Normă 45/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 45/2020 pentru completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

 • Ordin 394/2020, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 394/2020 pentru modificarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009