• Decizie 491/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 491/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în redactarea anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 77/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

 • Decizie 455/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 455/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „sau calități decât cea în care a fost numit” din cuprinsul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, a dispozițiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum și ale articolului unic pct. 1 din Legea nr. 155/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar

 • Ordin 4/2023, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 4/2023 privind constituirea și operaționalizarea Registrului Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență privind experții asociați

 • Hotărâre 16/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2023 privind modificarea valorii de inventar a imobilului 3083, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării construcțiilor și a amenajării la teren aferente, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului