• Decizie 159/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 159/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 teza a doua și ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 149/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 149/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 • Decizie 148/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 148/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

 • Hotărâre 533/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Energiei pe anul 2021

 • Hotărâre 534/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2021 privind aprobarea cuantumului și a plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, în vederea finanțării participării României la instrumentul PaRIS

 • Ordin 277/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 277/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 1.573/2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică și a metodologiei privind finanțarea federațiilor sportive naționale de către Ministerul Tineretului și Sportului în anul 2021