• Hotărâre 654/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri și darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 650/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2022 privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj

 • Hotărâre 642/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului și administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice

 • Decizie 14/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 14/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

 • Decizie 11/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 11/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Ordin 239/2022, Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS

  Ordinul nr. 1.395/324/239/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9 ) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Ordin 324/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.395/324/239/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9 ) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Ordin 1395/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.395/324/239/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9 ) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Ordin 342/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție – ANPCA

  Ordinul nr. 342/2022 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor