• Decizie 836/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 836/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decizie 833/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 833/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordin 81/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.81/2022 privind modalitatea de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor, pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic, a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în unități ale Ministerului Apărării Naționale

 • Ordin 129/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 129/2022 pentru completarea art. 18 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 262/2021 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022

 • Ordin 1238/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1238/2022 privind modificarea Normelor metodologice privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operațiunilor de administrare a riscurilor asociate obligațiilor de natura datoriei publice guvernamentale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.217/2019

 • Hotărâre 83/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 83/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului (DGASPC)

 • Hotărâre 82/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 82/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului