• Hotărâre 668/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2022 pentru acordarea unor facilități pe termen scurt, cu privire la obținerea vizelor române de scurtă ședere și intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale și de cercetare postdoctorală „Eugen Ionescu”

 • Hotărâre 666/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Lucrări de intervenție la Pavilionul «E» din Cazarma 734 București, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul București”

 • Hotărâre 665/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extinderea Pavilionului «H5» – Secția de radioterapie din Cazarma 734 București, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul București”

 • Hotărâre 662/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2022 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”

 • Hotărâre 641/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Hotărâre 636/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2022 privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar, a adresei poștale și a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educației prin Biblioteca Centrală Universitară din București

 • Decizie 83/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 83/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene