• Ordin 73/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

    Ordinul nr. 73/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

  • Hotărâre 675/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 675/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

  • Hotărâre 674/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 674/2022 privind înființarea instituției de spectacole „ARTEXIM”, aflată în subordinea Ministerului Culturii