• Decizie 78/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 78/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, prin Încheierea din data 4 mai 2022, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 121/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 121/2023 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Ordin 6451/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6451/2022 privind constituirea și utilizarea fondului pentru finanțarea situațiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanțare a instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru anul 2023

 • Decizie 13/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2023 privind numirea unor membri ai Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă și pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 372/2021 privind numirea membrilor Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

 • Hotărâre 27/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2023

 • Hotărâre 26/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2023 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne