• Decizie 307/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2021 pentru numirea doamnei Lavinia Aioanei în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Națională pentru Cetățenie

 • Decizie 306/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2021 pentru numirea domnului Cristian Bușu în funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

 • Decizie 305/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2021 pentru numirea domnului Vlad-Teodor Berbecar în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate

 • Decizie 304/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2021 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Iuliu Gogescu din funcția de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 126/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 126/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. (1) din Codul penal

 • Decizie 84/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 84/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488^1 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizie 80/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 80/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. a) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decret 625/2021, Președintele României

  Decretul nr. 625/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

 • Lege 145/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

 • Decret 624/2021, Președintele României

  Decretul nr. 624/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

 • Lege 144/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

 • Decret 623/2021, Președintele României

  Decretul nr. 623/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

 • Lege 143/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

 • Decret 622/2021, Președintele României

  Decretul nr. 622/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

 • Lege 142/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

 • Decret 621/2021, Președintele României

  Decretul nr. 621/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

 • Lege 141/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier