• Procedură 1/2022, Fondul de Compensare a Investitorilor

  Procedura nr. 1/2022 privind participanții Fondului de compensare a investitorilor, determinarea și plata obligațiilor la fond (PP1(1)-2022)

 • Decizie 17/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 17/2022 privind soluționarea sesizării formulate de Tribunalul Mureș – Secția penală, în Dosarul nr. 10.972/320/2021, prin care se solicită Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 963/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 963/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

 • Decizie 333/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Iftimie a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului

 • Decizie 332/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 332/2022 privind numirea domnului Andrei-Simion Ijac în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizie 331/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 331/2022 privind numirea domnului Florin Bănică în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 330/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 330/2022 privind eliberarea domnului Alexandru Lucian Vasile din funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 329/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2022 privind exercitarea unor atribuții