• Regulament din 24.10.2005(r7), Senatul României

  Regulamentul Senatului din 24.10.2005

 • Ordin 2695/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2695/2021 privind clasarea de urgență a imobilului situat la adresa poștală str. Mihai Eminescu nr. 23A, municipiul Brăila, județul Brăila, în Lista monumentelor istorice, cu denumirea Tipografia „Moderna” Fränkel, în categoria II – arhitectură, m – monument, grupa B

 • Ordin 689/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 689/2021 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2010 privind constituirea și funcționarea grupului de experți responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar și asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituțiilor Uniunii Europene

 • Ordin 90/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.90/2021 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului apărării naționale privind instruirea forțelor

 • Hotărâre 527/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 526/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2021 privind recunoașterea Asociației Revista Convorbiri Literare ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 525/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Eremia Grigorescu” al Județului Galați, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării