• Notă din 05.05.2021, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București”, din 05.05.2021

 • Hotărâre 518/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dotarea Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală și a Blocului Operator din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni București”

 • Ordin 576/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 576/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.880/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE” din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, a modelului Convenției de garantare și plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii „IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE”, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020

 • Circulară 12/2021, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 12/2021 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2021

 • Decizie 312/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 312/2021 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 236/2015 privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Achiziții Publice

 • Decizie 311/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gabriela Elena Petrescu, secretar general al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții

 • Decizie 310/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2021 privind numirea doamnei Balla Izabella în funcția de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 309/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2021 privind numirea domnului Tudor-Ionuț Oprea în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Educației

 • Decizie 308/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Mona Mihaela Dumitru a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 • Decizie 128/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 128/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 549^1 alin. (1) și (5) lit. b) teza finală raportat la art. 54 lit. d) din Codul de procedură penală, ale art. 21 și art. 23 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 549^1 alin. (3) teza întâi raportat la art. 353 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 66/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 66/2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pactul climatic european – COM (2020) 788 final