• Hotărâre 673/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 673/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov

 • Hotărâre 672/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Găești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 671/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2022 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 670/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universității pentru Științele Vieții «Ion Ionescu de la Brad» din Iași”

 • Hotărâre 658/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 • Decizie 880/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 880/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

 • Decizie 607/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 607/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.033 alin. (1) și (3) din Codul de procedură civilă