• Ghid din 09.01.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Ghidul privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, din 09.01.2023

 • Normă 1/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 1/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 (EBA GL 2022 10)

 • Hotărâre 36/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2023 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, instituției prefectului din județele Buzău, Dolj și Timiș pentru protecția populației afectate de incendii și pentru protecția populației în contextul persistenței unor efecte pandemice

 • Hotărâre 29/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2023 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuința de serviciu și al cheltuielilor de cazare și deplasare a prefecților și subprefecților, aferente anului 2023

 • Hotărâre 23/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil – teren + construcție – aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea construcției aparținând imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării sau, după caz, a casării

 • Hotărâre 22/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2023 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov

 • Decizie 500/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 500/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 și ale art. 120 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizie 434/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 434/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

 • Hotărâre 19/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2023 privind aprobarea numărului de autoturisme necesar desfășurării activităților specifice de către Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A.

 • Ordin 81/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 81/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății