• Ordin 3482/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3482/2022 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poștală Str. Crizantemelor nr. 9, localitatea Târgu Ocna, județul Bacău, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Ansamblul Penitenciarului Spital Târgu Ocna ca a – ansamblu în grupa B, cu două componente, în grupa A – Vechiul Pavilion Administrativ și, respectiv, în grupa B – Pavilion Spital

 • Ordin 541/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 541/2022 privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

 • Ordin 145/2022, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Ordinul nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 683/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcția autostrăzii București-Brașov, tronsonul București-Ploiești”, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

 • Hotărâre 9/2022, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)