• Ordin 99/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.99/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului educației fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.149/2012

 • Ordin 702/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 702/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 867/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endovascular al pacienților critici cu leziuni vasculare periferice acute

 • Ordin 73/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 73/2021 privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)

 • Hotărâre 549/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

 • Decizie 158/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 158/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizie 116/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 116/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) și ale art. 39 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru