• Hotărâre 687/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 1, aflate pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj

 • Hotărâre 688/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Bacău-Pașcani”, județele Bacău, Neamț și Iași

 • Hotărâre 690/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 691/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2022 privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2022

 • Hotărâre 699/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2022 pentru completarea art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018

 • Ordin 1294/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1294/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2022

 • Normă 15/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 15/2022 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaționale