• Ordin 779/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 584/1.271/779/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1271/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 584/1.271/779/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 584/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 584/1.271/779/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 777/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 582/1.273/777/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1273/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 582/1.273/777/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 582/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 582/1.273/777/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 780/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 581/1.270/780/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1270/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 581/1.270/780/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 581/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 581/1.270/780/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Regulament 11/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 • Decizie 343/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2022 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite

 • Decizie 342/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2022 privind înființarea Comisiei pentru elaborarea unor propuneri de lege ferenda în vederea modificării legislației specifice procesului de restituire a proprietății, cu implicații în clarificarea situației terenurilor aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului și în procedura de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

 • Decizie 341/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2022 privind numirea domnului Aurelian Păduraru în funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 340/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 340/2022 privind eliberarea doamnei Marioara-Artemis Gătej din funcția de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naționale de Mediu

 • Decizie 339/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 339/2022 privind eliberarea domnului Aurelian Păduraru din funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărâre 695/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2022 privind organizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetări Sericicole Băneasa București și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor