• Hotărâre 562/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor

 • Ordin 528/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 528/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de experți pentru afecțiuni hepatice

 • Ordin 311/2021, Ministerul Tineretului și Sportului – MTS

  Ordinul nr. 311/2021 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național de proiecte de tineret/Concursul național de proiecte studențești

 • Hotărâre 560/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2021 pentru retragerea statutului de recunoaștere a Asociației pentru Promovarea Femeii din România ca fiind de utilitate publică

 • Decizie 164/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 164/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri

 • Decizie 141/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 141/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și b) și ale art. 190 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 92/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 92/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept