• Decizie 247/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 247/2022 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, precum și a dispozițiilor art. 2 lit. b) și c), ale art. 3 alin. (1), (2) și (7), ale art. 4, ale art. 7, ale art. 10 alin. (4) și ale art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2021

 • Decizie 94/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 94/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. f) și ale art. 65 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 77/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 77/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001

 • Ordin 778/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 583/1.272/778/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1272/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 583/1.272/778/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 583/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 583/1.272/778/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Sadu – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 696/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2022 pentru modificarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, precum și pentru reorganizarea activității de audit public intern de la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și de la nivelul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București

 • Hotărâre 710/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2022 privind recunoașterea Asociației Pro Bartok ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 705/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2022 privind recunoașterea Asociației „Grupul de Acțiune Locală Podu Înalt Vaslui” ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 680/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2022 pentru aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport al gazului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria-gazoduct Podișor-Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibești și Podișor) (etapa 1)”, scoase temporar din circuitul agricol