• Hotărâre 565/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2021 privind organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărâre 564/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii

 • Hotărâre 563/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Alba, din subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

 • Amendament din 02.03.2021, Ministerul Finanțelor

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 2 martie 2021 și la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea proiectului „Reforma educației timpurii în România”

 • Hotărâre 561/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 2 martie 2021 și la Paris la 15 martie 2021 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la București și la 26 iulie 2007 la Paris, pentru finanțarea Proiectului „Reforma educației timpurii în România”

 • Decizie 142/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 142/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (1) și (2) și ale art. 718 din Codul de procedură civilă

 • Decizie 118/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 118/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. (3) din Codul de procedură penală raportate la art. 2 lit. a) pct. 1 și art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, la art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și la art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 118 din Codul de procedură penală