• Ordin 67/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1.368/67/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deșeuri și mărfuri/bunuri secondhand

 • Ordin 1368/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1.368/67/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deșeuri și mărfuri/bunuri secondhand

 • Ordin 1325/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1325/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei și euro, lansate în perioada 6 iunie-21 iunie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București – S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.118/2020

 • Ordin 1316/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 806/1.316/2022 privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României

 • Ordin 806/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 806/1.316/2022 privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României

 • Ordonanță de urgență 73/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Decizie 90/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 90/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 459 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizie 65/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 65/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (7) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente