• Ordin 2936/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2936/2022 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casă, situat în str. Ion Minulescu nr. 55, sectorul 3, București, având cod LMI B-II-m-B-19213

 • Ordin 1488/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice

 • Ordin 634/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 634/2022 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

 • Hotărâre 716/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 716/2022 privind revocarea și numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decizie 40/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 40/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) și ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 85/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 85/2022 privind numirea unor membri ai Consiliului Național de Integritate