• Decizie 28/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 28/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

 • Decizie 9/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 9/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Hotărâre 709/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt

 • Hotărâre 684/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2022 privind darea în administrarea Centrului Național de Management al Apei Grele a unor bunuri aflate în domeniul privat al statului și administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 515