• Metodologie din 19.05.2021, Guvernul României

  Metodologia-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice, din 19.05.2021

 • Program din 19.05.2021, Guvernul României

  Programul național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice, din 19.05.2021

 • Hotărâre 559/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2021 privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței domestice și a Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice

 • Decizie 184/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 184/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 lit. a) și ale art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

 • Hotărâre 68/2021, Senatul României

  Hotărârea nr. 68/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului